Katter


Att adoptera en katt!


Många av våra katter har en sorglig historia i bagaget. Därför är det extra viktigt att hitta kärleksfulla och trygga hem som passar just dem. Vårt mål är alltid att de ska få stanna i sitt nya hem för resten av sitt liv. För att hitta det bästa hemmet låter vi alltid våra vuxna katter provbo i den nya familjen för att se till att både katten och familjen trivs med varandra(sk.provanställning).


I många fall har våra katter speciella behov och därför ställer vi många frågor vid första kontakten. Du tar själv kontakt med oss via mail eller telefon så får du kontaktuppgifter till stödhemmet där katten bor  Du kan då  bestämma en tid med stödhemmet så att du kan hälsa på katten du fastnat för.


När en vuxen katt kommer till oss genomgår den snarast möjligt en veterinärundersökning i samband med kastrering, vaccinering och ID-märkning.


Kattungar har vid adoption fått två vaccinationer mot kattpest och kattsnuva samt är chipmärkta. Om man adopterar en kattunge från oss, förbinder man sig att kastrera katten vid 6-8 månaders ålder.


Vad kostar en katt?

Vi vaccinerar och id-märker samtliga katter med chip samt avmaskar dem vid behov. Könsmogna katter kastreras också.

När man köper en kattunge måste den nya ägaren själv ordna med kastrering när kissen har åldern inne. En del katter kräver betydligt kostsammare insatser i form av operationer och medicinering innan de blir bokningsbara och därmed färdiga för omplacering.


För att, till viss del, täcka dessa kostar en katt 2200 kr (fr.o.m. den 1 september 2023), oavsett ålder, kön och utseende.

Är du intresserad av att adoptera en katt?