Bli medlem

Bli medlem


Genom att bli medlem i föreningen stödjer ni vårt arbete med de hemlösa katterna i Norrbotten. Ni kan välja att vara medlem eller stödmedlem.

Stödmedlem- visar ni ert stöd för vårt arbete men har ingen rösträtt på medlemsmöten och årsmöte.(stödmedlemskap kommer att utgå)

Medlem - visar ni ert stöd för vårt arbete och har rösträtt på medlemsmöten och årsmöte.


Medlemsavgifter

Medlemsavgifter per år:

​Medlem (enskild) 150kr

Medlem (familj)* 300kr


*Som familj räknas familjemedlemmar boende på samma adress.


Gåvomedlemskap

Ge bort ett medlemskap till bästa vännen, mamma, pappa eller någon annan av dina nära och kära! När ni beställer ett gåvomedlemsskap, uppge ert namn och adress till den som ska få medlemskapet samt gåvogivarens namn.

Ni får då ett fint personligt medlemsbevis att ge bort. Ange även om beviset ska sändas direkt till den blivande medlemmen eller till gåvogivarens adress.


Priser för Gåvomedlemskap

Fullvärdig medlem -150 kr

 
 
 
 
 
 

Inbetalning av medlemsavgifter eller donationer


Swish: 12 33 38 48 72

Plusgirokonto: 30 06 54 - 1

Märk betalningen med namn, adress, telefonnummer och gärna en aktuell e-postadress.

Vid inbetalning av familjemedlemsavgift ange även namn på hushållets familjemedlemmar.


Skriv ett mail till info@kattinorr.se, skriv present/medlem som rubrik så ser vi på en gång vad det gäller.


Eller fyll i vårat kontaktfomulär längre ner på sidan!   OBS!

Glöm inte att skriva i meddelandefältet vad ni betalar för!