Misskötsel / Vanvård

Misskötsel / Vanvård


Upptäcker ni vanvård och misskötsel av djur, kontakta

Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer!

040/044 -25 23 50 alt 076-787 10 20.

 

Vill ni vara anonyma?

Ni kan göra en anmälan anonymt, det viktiga är att ni anmäler!


Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kontakta polisen, tfn 114 14.