Aktuellt

AktuelltFöreningen Kattakuten har fått ett mycket generöst bidrag från

Willy och Berit Heymans Djurskyddsstiftelse.


Från vår ansökan:


Vårt mål under 2023 är att sprida information om djurskyddslagens innehåll och den nya lagen om chipmärkning/registrering. Tillsammans med allmänheten ska vi förbättra de utsatta katternas situation.


Vi är mycket engagerade i detta viktiga uppdrag, och får ofta frågan om vi ser någon förändring av hur folk ser på katten och kattens status i samhället. Vi tycker att det går åt rätt håll, det är svårt att mäta konkret men vi har kommit en bra bit på väg mot målet.


I och med den nya lagen om chipmärkning av katter så vill föreningen Kattakuten fortsätta sprida information om den nya lagen men även åka runt på olika ställen för att erbjuda chipmärkning. I Norrbotten är det långa avstånd och de som bor i mer rurala områden har inte samma närhet till veterinär som städerna har.Bedömning och utlåtande från Djurskyddsstiftelsen:


Enligt bifogat Stödbrev har styrelsen beslutat att stödja projektet med 25.000 kronor.

Vi är väl medvetna om att det överstiger sökt belopp, men anser projektet vara så viktigt då väldigt få djurskyddsprojekt genomförs i norra delen av vårt land. Gör det ordentligt och vi skulle önska en kortare rapport efter avslut!


Tack för det Ni gör för djuren och bästa hälsningar!
Willy Heyman
för Styrelsen


https://www.heymans.se/