Stödhem
 
 
 
 
 
 
 

Vill du bli stödhem? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Stödhem


Kattakuten i Norrbottens stödhemsverksamhet består av tre olika typer av icke permanenta hem.


Akuthem:  Är en korttidsplacering (2-3 veckor) i ett kattfritt hem. Detta är en karantänstid för katten

under vilken den avmaskas, vaccineras och behandlas av veterinär för eventuella andra sjukdomar

och/eller skador.


Stödhem: Ett stödhem tar hand om katten under en längre tid, till exempel tills ägaren återfunnits,

permanent hem hittats eller annan omplacering sker


Skygghem: Specialplacering av skygga eller förvildade katter. Här krävs också större kattvana.

Då skygga katter ej mår bra av att omplaceras så ska dessa hem ha tillgång till avskilt rum som kan

fungera som karantän.


Att vara stödhem/akuthem


Att vara stödhem innebär att ni ställer er och ert hem till förfogande för att ta hand om en katt som om det vore er egen. Katten behöver vistas i stödhemmet tills kattens ägare hittats eller katten placerats i ett tryggt och permanent hem. Man får inte betalt för att man ställer upp som stödhem, det är ett ideellt arbete.


Stödhemmet står för kostnader för bl.a. mat och kattsand. Föreningen ser till, i samråd med stödhemmet, att katten får den veterinärvård den behöver. Föreningen bekostar nödvändig veterinärvård och mediciner. Att ta sig an en hemlös katt kan vara oerhört givande men det finns ändå vissa saker man bör tänka på innan man åtar sig uppdraget. En sådan sak är bundenhet och att det ibland kan innebära viss enklare djursjukvård.


Tänk på att katten i första hand vistas i stödhem i väntan på att ägaren hittas eller att den placeras ut i ett permanent hem. Man vet alltså inte hur lång tid katten behöver vistas i stödhemmet. Att vara stödhem är ett utmärkt tillfälle att prova på att leva med katt och dessutom göra en insats för de hemlösa katterna i Norrbotten.


Om ni är intresserade av att tillfälligt ta hand om en katt och lämnar en intresseanmälan kommer någon i föreningen att ta kontakt och bestämma tid för ett samtal. Alla akut-, stöd- samt skygghem tilldelas en kontaktperson från föreningen. Skriv gärna lite kortfattat om er själva ex. barn i familjen, andra djur. Detta enbart för att vi ska kunna para ihop rätt katt mer er.


Varje familj får en kontaktperson, kontaktpersonen gör hembesök och finns till via telefon och mail som stöd för familjen.