Arbete och mål

Arbete och mål


Vi jobbar för att minska antalet hemlösa katter här i norr. Dessa katter lever under mycket svåra förhållanden, speciellt vintertid då de förfryser öron och svans, har ont om föda och inget varmt ställe att sova på. Katter är i grunden ökendjur och är inte anpassade för kyla.


Vi försöker hjälpa så många vi kan, rehabilitera, socialisera, vaccinera, ID-märka och kastrera katterna för att sedan hitta nya seriösa hem till dem. Vi arbetar med att informera om vikten av kastrering, vaccinering samt märkning av alla katter. Om katten är kastrerad är den mindre rymningsbenägen och antalet oönskade kattungar minskar.

Om den är vaccinerad minskar risken för smittsamma sjukdomar som kattsnuva och kattpest. Om katten är märkt är det lättare att hitta dess hem! Det minskar risken för att katten blir avlivad för att någon tror att den är "vild". Dessutom får det en positiv effekt på den sanitära olägenhet som det kan innebära om det finns hemlösa katter i bostadsområdet.


Människors fördomar och okunskap har länge bidragit till att försvåra katternas situation, några exempel är:

- Kattungar som säljs för en krona tassen eller skänks bort.

- Katter som överges när de inte längre passar in i familjens situation.

- Katter som misshandlas och som avlivas med olämpliga metoder. Det läser vi om i tidningarna varje dag.

- Katter som lämnas vind för våg för att man tror att katten alltid klarar sig.

- Man skaffar katt utan att ha tänkt på att man ansvarar för skötsel och vård under 15-20 år.

- Det kostar att ha katt!


Vi och många med oss vill förändra detta genom att informera här på hemsidan, på olika evenemang, i tidningar och i övrig media.