Föreningens styrelse

Föreningen Kattakutens styrelse 2019


Ordförande:   Camilla Zerpe Karlsson

Vice ordf:        Liza Nilsson Huhta

Kassör:             Ylva Rehnström

Sekreterare:    Oscar Ferm

Ledamot:         Sara Nilsson

Suppleanter:

Sandra Lundbäck

Kristina Lundgren

Mikaela Grundén


Revisor: Pia Degerman

Revisorssuppleant: Christina Öman


Valberedning:

Ulrika Blomkvist

Linn Berglund