Föreningens styrelse

Föreningen Kattakutens styrelse 2022


Camilla Zerpe Karlsson, ordförande

Diana Chronéer, vice ordförande

Ylva Rehnström, kassör

Sandra Larsson, sekreterare

Sandra Lundbäck, ledamot


Linda Nilsson Huhta, suppleant

Liza Tigerström, suppleant

Fanny Landström, suppleant

Maja Åsell, suppleant

Carina Jonsson, suppleant


Revisor: Birgitta Öqvist

Revisorssuppleant: Christina Öman


Valberedning:

Ulrika Blomkvist

Linn Berglund Pantzare