Spinky


Spinky


Spinky försvann i söndags vid bodträskvägen/holmträsk/Altersbruk (han brukar inte vara borta mer än några timmar) han är kastrerad och chipmärkt.
Föreningen Kattakuten i Norrbotten  •   Org.nr: 802434-2340  •   info@kattinorr.se   •   Plusgirokonto: 30 06 54-1    •   Swishnr: 12 33 38 48 72