SIMBA KALIX


SIMBASimba försvann i början av april från sitt hem på Granvägen i Kalix.

Ingen har sett honom sedan dess.


0738199102 IrisFöreningen Kattakuten i Norrbotten  •   Org.nr: 802434-2340  •   info@kattinorr.se   •   Plusgirokonto: 30 06 54-1    •   Swishnr: 12 33 38 48 72