Våra sponsorer och samarbetspartners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi stödjer Föreningen Kattakuten i Norrbotten!

 

Följande företag och privatpersoner har gjort det möjligt för föreningen att trycka upp kalendern

"Från nöd till stöd 2019"

 

 

 

 

 

Tomten och Trollet, hjälparkatter Boden

Uno, hjälparkatt Boden

Vacker Tass, Boden

 

 

Tusen tack alla sponsorer som gjorde denna succé möjlig ännu ett år!

Vi har slagit rekord gällande antalet sålda kalendrar!

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72