Föreningens styrelse

Föreningen Kattakutens styrelse 2018

 

Ordförande: Camilla Zerpe Karlsson

Vice ordf: Oscar Ferm

Kassör: Ylva Rehnström

Sekreterare: Emma Pettersson

Ledamot: Sara Nilsson

Suppleanter:

Kristina Lundgren

Sandra Lundbäck

 

Revisor: Pia Degerman

Revisorssuppleant: Anita Oskarsson

 

Valberedning:

Ulrika Blomkvist

Linn Berglund

 

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72