Salem

Salem

 

 

Vi sökar ett nytt hem för Salem. Han är 2 år gammal och kastrerad. Vi har flyttat till en lagenhet och känner att 3 huskatter är för mycket.

 

Han är blyg i början, men när han vant sig är han en älskling, som vill ha mycket uppmärksamhet. Vi fraga ingen pengar, vi bara söker ett bra hem.

 

 

 

Maila info@kattinorr.se

 

 

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72