Linus

Linus

Pga flera tråkiga omständigheter så måste vi hitta ett nytt hem till Linus.

 

Han är 12 år gammal och väldigt kelig då man lär känna honom.

 

Linus är kastrerad.

 

Har du möjlighet att ta hand om Linus så ring:

Sandra 0730532306

Mors nummer: 076-1130856

 

 

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72