HANS

HANS

 

Vår fina sexåriga Hans behöver ett nytt hem på grund av ändrat boendeförhållande samt andra privata orsaker.

 

Hans är världens keligaste och snällaste innekatt. Han är väldigt sällskapssjuk men drar sig undan när småbarn eller andra djur är i närheten och vill därför gärna komma till ett hem där han får bo ensam med vuxna människor.

 

Hans är en ragdollblandning, kastrerad och frisk.

 

Vi vill gärna ha 1500kr för denna fina katt.

 

Felaktig mailadress har publicerats tidigare.

Rätt adress är:

annica.persson@mail.com

0702430132

 

 

 

 

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72