Katter som behöver veterinärvård

Katter som behöver veterinärvård


Vi är katter som av olika anledningar behöver extra veterinärvård.

Vill du skänka en slant till någon av våra veterinärräkningar så kan du antingen

swisha till 12 33 38 48 72 eller till PG 300654-1.


Skriv kattens namn i meddelandefältet om det är en särskild katt du vill skänka till,

annars märk med veterinärvård.


Föreningen Kattakuten i Norrbotten  •   Org.nr: 802434-2340  •   info@kattinorr.se   •   Plusgirokonto: 30 06 54-1    •   Swishnr: 12 33 38 48 72