Vändela Värme

Vändela Värme

I december 2016 får vi ett larm från personal på Värmeverket i Boden. De hade sett några kattungar. medarbetare från föreningen åker dit och hittar dessa ungar och får höra att mamman också varit synlig.

 

Vi tar in ungarna och sätter ut en fälla. Strax efter så har Vändela gått in i fällan, det luktade så gott om maten och hon var så hungrig, hon har fött upp ungar ute i kylan och samtidigt kämpat och jagat för att hitta mat, mitt i vintern så att hon skulle överleva.

 

Vändela behöver tid, kärlek och tålamod för att bli en trygg kisse, som hon kanske varit en gång i tiden.

 

Idag gör Vändela stora framsteg och kommer fram och busar ibland.

Hon fräser när man kommer nära men är väldigt nyfiken.

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72