Katter som behöver mer tid

Katter som behöver mer tid

Dessa katter har haft en dålig start i livet , men är värd att få leva med kärlek och trygghet. De kan vara utefödda, eller övergivna och varit ute länge och ofta lär man sig att människor kan man inte lita på.

 

De behöver tid att bygga upp sin tillit igen. Känner du att du har tid och tålamod att ge en otrygg kisse ett hem och följa en spännande och givande tid då de går från blyg till trygg. Det är en fantastiskt givande resa.

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72