Spinky

 

Spinky

 

Spinky försvann i söndags vid bodträskvägen/holmträsk/Altersbruk (han brukar inte vara borta mer än några timmar) han är kastrerad och chipmärkt.

 

 

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72