SIMBA KALIX

 

SIMBA

 

 

Simba försvann i början av april från sitt hem på Granvägen i Kalix.

Ingen har sett honom sedan dess.

 

0738199102 Iris

 

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72