Uno

 

Uno och Sansa

Uno och Sansa kommer från en liten koloni här i Norrbotten och är utefödda katter.

 

Båda två är försiktiga katter och de behöver social träning och mycket kärlek för övervinna sin misstänksamhet mot oss människor.

 

Har du ett lugnt hem med mycket kärlek över, kontakta oss på info@kattinorr.se

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72