Savannah

Savannah är en försiktig kisse men gör store framsteg varje dag. Går att klia om man är lugn.Då njuter hon.Blir tamare för var dag.

 

Savannah kommer inte överens med hundar.

 

Kontakta oss på info@kattinorr.se för mer information

Savannah

 

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72