Neo och Ruben

Dessa två kissar är tama och snälla katter på 3 år. De är sociala och nyfikna, de vill vara med överallt och titta vad man gör.

 

Bör helst inte delas på, de är uppvuxna ihop och finner trygghet med varandra,

 

Neo och Ruben är kastrerade, chipmärkta och vaccinerade.

 

Kontakta oss på info@kattinorr.se för mer information

Neo och Ruben

 

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72