Monkey

Monkey har inte haft det lätt i livet.

 

Han blir sakta bättre och klarar nu av, om då försöktigt beröring. Han gömmer sig inte längre lika mycket men fräser friskt.

 

Monkey är ännu inte redo för ett för alltid hem men sakta men säkert kommer han att nå dit.

 

Vill du ha mer information om Monkey kontakta oss på

info@kattinorr.se

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72