Jill

 

Jill är infångad i junosuando.

Är en försiktig individ som bodde i en mindre kattkoloni.

Jill är i dagsläget tyvärr inte bokningsbar.

 

 

Kontakta info@kattinorr.se för mer information

 

Föreningen Kattakuten i Norrbotten • Org.nr: 802434-2340 • info@kattinorr.se • Plusgirokonto: 30 06 54-1 • Swishnr: 12 33 38 48 72