Frasse och muscot

Kiruna-Frasse och Herr Muscot har blivit kompisar i stödhemmet. Därför vill de gärna flytta tillsammans.

Det här är två blyga grabbar som behöver tid och träning för att bli trygga. 

De är så snälla, och vill gärna leka. Frasse är en ung katt, ca 6 månader gammal medan Muscot kan vara ca 1 1/2 år.


Båda är kastrerade, vaccinerade och chipmärkta.

De finns i stödhem i Boden.Kontakta info@kattinorr.se för mer information

Kiruna-Frasse
Herr Muscot och Kiruna-Frasse


Föreningen Kattakuten i Norrbotten  •   Org.nr: 802434-2340  •   info@kattinorr.se   •   Plusgirokonto: 30 06 54-1    •   Swishnr: 12 33 38 48 72