Findus

Född 2017.


Stödhemmets ord:

Han är väldigt social, vill mycket gärna sitta nära mig och säger aldrig nej till att bli kliad (lite varsomhelst).

Han är väldigt lugn, klagar inte och springer inte runt särskilt mycket själv heller.

Han har varit vänlig mot mig hela tiden, aldrig varit aggressiv eller rädd och blir gärna buren också.


ang. andra katter: tolererar mina andra katter,

Han leker inte med dem men blir inte heller aggressiv, och de kan passera varandra och hälsa utan fräs eller morr.

Säger ifrån genom att lyfta tassen eller stå upp ibland om han är på dåligt humör, men när den andra katten då backar ifrån så går han tillbaka till att vara lugn.

Fungerar bra så länge den andra katten respekterar honom, vilket mina gör


Kontakta info@kattinorr.se för information


Föreningen Kattakuten i Norrbotten  •   Org.nr: 802434-2340  •   info@kattinorr.se   •   Plusgirokonto: 30 06 54-1    •   Swishnr: 12 33 38 48 72